+38 095 554-54-24
Зняття з реєстрації місця проживання

Зняття з реєстрації місця проживання

Зняття з реєстрації місця проживання

Ви розвелися з чоловіком (дружиною), а останній і досі прописаний у Вашому будинку і не бажає зніматися з реєстрації? Ви придбали квартиру, а в ній зареєстровано членів сім’ї попереднього власника, які не бажають зніматися з реєстрації? Ви придбали квартиру через прилюдні торги у виконавчій службі чи шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, а в ній проживають попередні власники? Ваш родич давно переїхав за кордон, а до цього часу прописаний у Вашій квартирі та немає змоги приїхати знятися з реєстрації?

Ситуація з якою зіштовхнулося досить багато людей і ледь не кожен юрист та яка судячи з судової практики так і залишилась доволі заплутаною для позивачів.

Яким чином діяти та що робити  в даній ситуації ми розглянемо в цій статті.

Перш за все варто зазначити основні нормативно-правові акти, якими регулюються дані питання: Конституція України, Житловий кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Закон України «Про іпотеку», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 2 березня 2016 р. № 207.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» є спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини, пов’язані із зняттям з реєстрації місця проживання.

Зокрема ст. 7 даного Закону визначає, що зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

 1. заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації;
 2. судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 3. свідоцтва про смерть;
 4. паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 5. інших документів, які свідчать про припинення:
  • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;
  • підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;підстав на право користування житловим приміщенням.

Як ми бачимо ст. 7 Закону визначає перелік підстав з яких особу може бути знято з реєстрації місця проживання, їх умовно можна поділити на судовий та позасудовий способи.

В позасудовому порядку, особа подає заяву до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради за місцезнаходженням житлового приміщення в якому зареєстрована особа, або до відповідного центру надання адміністративних послуг, сплачує адміністративний збір і у випадку, якщо всі документи правильно оформлені – отримує результат. Таку заяву може подати і представник за довіреністю.

Крім того, в певних випадках, з такою заявою може звернутися не лише особа, яку потрібно зняти з реєстрації, а й власник чи новий власник житла, це передбачено пунктом п’ятим статті 7 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», яка зазначає, що підставою для зняття з реєстрації місця проживання особи є документ, який свідчить про припинення:

 • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
 • підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
 • підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

З першими двома підпунктами все зрозуміло, а от до третього є запитання. Зокрема чи достатньо принести до відповідного органу що здійснює зняття з реєстрації договору оренди, найму піднайму чи іншого договору, в яких зазначено, що закінчився строк дії, або принести договір купівлі-продажу житлового будинку де вже новий власник?

Відповідь і так і ні. Зокрема з практичної точки зору, органи які здійснюють знаття з реєстрації місця проживання на підставі даних договорів можуть зняти з реєстрації осіб, які укладали ці договори, зняти з реєстрації особу, яка відчужила житло та являється попереднім власником, але не їх родичів чи співмешканців, які реєструвалися разом з ними та не особу, яка була попереднім власником житла, проте останнє було відчужене без неї (шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, продаж на публічних торгах тощо).

Зокрема Верховним судом в постанові  від 21 березня 2018 року по справі №820/6316/15 було визнано протиправним рішення Державної міграційної служби України про зняття з реєстрації місця проживання на підставі заяви нового власника квартири та договору купівлі-продажу, зазначивши, що новий власник має усувати порушення його прав саме у судовому порядку.

Таким чином, в більшості випадків, якщо особа добровільно не знялася з реєстрації місця проживання, швидше за все доведеться звертатися до суду. В той же час, перед зверненням до суду ми б порадили звернутися до органів реєстрації та отримати або позитивний результат або відмову, яка в подальшому слугуватиме доказом у суді.

Судовий спосіб передбачено п. 2 ст. 7 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Як випливає із указаної норми, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснене на підставі рішення суду виключно про:

 1. позбавлення права власності на житлове приміщення;
 2. позбавлення права користування житловим приміщенням;
 3. про виселення;
 4. визнання особи безвісно відсутньою;
 5. оголошення фізичної особи померлою.

Для зняття з реєстрації особи, на підставі рішення суду, потрібно визначитись з підставами звернення до суду, обов’язково зібрати докази, які будуть доводити Вашу позицію та визначити предмет позову.

При зверненні до суду, слід розрізняти зняття з реєстрації місця проживання членів сім’ї власника житлового приміщення та інших осіб.

Верховний суд в постанові від 20 березня 2019 року по справі № 161/2498/18 визначив, що за порівняльним аналізом статей 383, 391, 405 ЦК України та  статей 150, 156 у поєднанні зі статтею 64 ЖК УРСР слід дійти висновку що положення статей 383, 391 ЦК України передбачають право вимоги власника про захист порушеного права власності на жиле приміщення, будинок, квартиру тощо, від будь яких осіб, у тому числі осіб, які не є і не були членами його сім’ї, а положення статей 405 ЦК України, статей 150, 156 ЖК УРСР регулюють взаємовідносини власника жилого приміщення та членів його сім’ї.

Згідно з частиною другою статті 405 ЦК України член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Тобто, члена сім’ї власника житла може бути визнано таким, що втратив право користування житловим приміщенням, лише у разі відсутності його без поважних причин понад один рік. В той же час поважність таких причин, встановлюється судом у кожному окремому випадку.

Що стосується зняття з реєстрації місця проживання на підставі рішення суду про виселення, то ця тема теж являється досить широкою і заслуговує на окреме дослідження, яке ми проведемо у іншій статті яку ви зможете знайти на нашому сайті https://svaroglaw.com/.

Таким чином, є декілька способів знаття з реєстрації місця проживання осіб і кожен з них підходить під конкретну ситуацію. Для отримання позитивного результату потрібно належним чином оцінити ситуацію яка у вас склалась і вибрати найоптимальніший варіант, або звернутися до фахівців, які це зроблять замість Вас.

Сподіваємося що дана стаття була корисною для Вас, дякуємо за увагу.