+38 095 554-54-24

Судовий супровід господарських спорів

Адвокат з трудових питань
  • Корпоративні спори (незаконна зміна організаційно-правової форми компанії, перерозподіл частки учасників, оскарження продажу частки в статутному капіталі, відновлення в посаді керівника, спори по цінних паперах емітентів);

  • Договірні спори (спори, пов’язані з невиконанням зобов’язань за договорами поставки/оренди/купівлі – продажу/підряду/комісії);

  • Банкрутство (повний супровід процедури банкрутства, як з боку банкрота, так і з боку кредитора);

  • Нерухомість і будівництво (розірвання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, визнання договорів недійсними, оскарження реєстраційних дій, оскарження нотаріальних дій із стягнення іпотечного майна);

  • Фінансове право (оскарження дій професійних учасників фондового ринку, оскарження дій емітента, робота з борговими інструментами, оскарження сквіз-ауту);

  • Реструктуризація проблемної заборгованості (реструктуризація боргових зобов’язань, викуп боргу, факторинг);

  • Міжнародний комерційний арбітраж (супровід розгляду в комерційному арбітражі, забезпечення визнання рішення арбітражного суду на території держави, де воно буде приведено до виконання);

  • Авторське право та Інтелектуальна власність (спори по об’єктах авторського права, знаки для товарів і послуг, реєстрація торгових марок);

  • Антимонопольне право (захист від недобросовісної конкуренції, отримання дозволів і узгоджень Антимонопольного комітету України,  юридичні висновки з питань застосування антимонопольного законодавства).