+38 095 554-54-24

Судовий супровід господарських спорів

Адвокат з трудових питань

Виникнення господарських спорів та їх вирішення в судовому порядку – досить поширене явище в Україні. Розбіжності та конфліктні ситуації, що виникають під час економічної діяльності, вимагають відповідального підходу та оперативного вирішення.

Складність трактування правових актів та нормативів, значний обсяг матеріалів, а також мінливість українського законодавства вимагають компетентного підходу та високої кваліфікації юриста. Судовий супровід господарських спорів рекомендується довіряти професіоналам вузької спеціалізації з досвідом ведення подібних справ.

Причини звернення до юристів

Судовий супровід господарських спорів потрібен у таких ситуаціях:

 • невиконання зобов’язань за договором, в тому числі умов оплати або поставки, невідповідність якості товару заявленому;
 • розірвання або визнання недійсним договору;
 • зміна договірних умов;
 • стягнення заборгованостей, штрафів, пені або неустойки;
 • відшкодування збитків;
 • банкрутство;
 • визначення прав на цінні папери;
 • оформлення права власності.

Зіткнувшись з необхідністю судових розглядів у господарських спорах, важливо не зволікати зі зверненням до юриста. Тільки грамотний супровід та своєчасна реакція можуть гарантувати позитивний результат справи.

Практика господарських спорів в Україні

Підприємницька діяльність у нашій країні нерозривно пов’язана з судочинством у господарській сфері. Суперечки можна вирішувати:

 • у досудовому порядку;
 • у Господарських судах.

Незалежно від обраного способу вирішення конфлікту, необхідно заручитися підтримкою адвоката у господарських спорах.

Судовий супровід господарських спорів юристами Сварог

Серед основних послуг, що надаються фахівцями в рамках супроводу справи:

 • професійні консультації;
 • оцінка перспективи справи для зацікавленої сторони;
 • виявлення та аналіз загроз та ризиків;
 • підготовка позовної заяви та збір необхідного пакету документів;
 • складання всіх необхідних процесуальних документів, серед яких зустрічні позовні заяви, клопотання, відгуки, заперечення, скарги;
 • представництво інтересів клієнта в суді;
 • супровід справи.

Переваги адвокатів Сварог

Судовий супровід господарських спорів – один з основних напрямків діяльності компанії. Серед переваг співпраці:

 • високий рівень професіоналізму всіх фахівців;
 • значний досвід вирішення господарських спорів;
 • націленість на потрібний клієнтові результат.

Вибирайте визнаних експертів компанії Сварог, та вирішуйте господарські спори на свою користь.