+38 095 554-54-24

Трудові спори


Трудові спори

Розбіжності між роботодавцем і працівником щодо умов праці призводять до трудових спорів. Розв’язати трудові спори здатне чинне законодавство – КЗпП, Конституція України, а також ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Виникнення конфліктної ситуації між учасниками соціально-трудових відносин можна вирішити мирним шляхом або через суд. Відстояти інтереси, домогтися виконання вимог у рамках правового врегулювання питання допоможе адвокат компанії Сварог.

Причини виникнення трудових спорів та шляхи їх вирішення

До найпоширеніших причин, здатних викликати конфліктну ситуацію, належать:

  • впровадження нових правил, норм або соціальних, економічних умов праці;
  • внесення змін до колективного договору;
  • невиконання умов трудової угоди або колективного договору;
  • недотримання законності, прав трудящих.

Розв’язати трудовий спір можливо наступним чином:

  1. У загальному порядку. Це передбачає створення комісії з трудового спору (КТС) і прийняття нею конкретного рішення щодо усунення конфлікту.
  2. Досудове врегулювання трудових спорів.
  3. Через суд. Якщо рішення КТС не задовольняє одну зі сторін конфлікту, вона може оскаржити його в суді. Право на захист прав гарантується Конституцією України та ст.221 КЗпП.
  4. Прямим зверненням до суду. Розгляд трудового спору можна довірити відразу суду, оминаючи КТС. Судовий порядок подання позову передбачений у ст.232 КЗпП, ст. 124 і ст.55 Конституції.

Види трудових спорів

Класифікація трудових спорів відбувається за ознакою суб’єктів. Розрізняють:

  1. Індивідуальні спори, в яких бере участь один працівник (співробітник) і роботодавець.
  2. Колективні спори, в яких суб’єктами виступають окремі групи найманих працівників одного підприємства, робоча група однієї галузі або декількох галузей.

У першому випадку для вирішення ситуації застосовується глава 15 КЗпП. У другому випадку використовується практика примирної процедури, яка проводиться трудовим арбітражем або створеною примирною комісією. У випадках, коли неможливо досягти мирної згоди сторін, працівники мають право почати страйк.

У кожному конкретному випадку необхідна консультація та супровід досвідченого юриста, судовий супровід з трудових спорів, замовити послуги якого можна в компанії Сварог.