Судовий супровід

Врегулювання суперечок в порядку судочинства один з найбільш поширених способів захисту. Адвокати Юридичної компанії «Сварог» здійснюють повний супровід Клієнта, починаючи з підготовки позовної заяви (відгуку на вже поданий позов) і закінчуючи отриманням позитивного судового рішення набравшого законної сили. Початковим етапом роботи по судовому супроводу є вироблення правової позиції, яка повинна гармонійно кореспондуватися з актуальною судовою практикою. Надалі наші фахівці у судовому процесі відстоюють інтереси Клієнта, використовують увесь свій досвід і правовий інструментарій, наданий процесуальним законодавством.

Наші кваліфіковані юристи і адвокати здійснюють представництво в судах першої, апеляційної і касаційної інстанції.

Ми надаємо правову допомогу в супроводі:

помощь в сопровождении гражданских дел

Цивільних справ

 • Спадкове право (спори по розділу спадку, визначення черговості спадкоємства, усунення від спадкоємства);

 • Сімейні спори (розлучення, розподіл спільного майна, визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів);

 • Банківське право (оскарження кредитних договорів і договорів що забезпечують їх виконання, спори по достроковому поверненню депозитів);

 • Земельне право (витребування земельних ділянок, отримання сервітутів, усунення перешкод в користуванні ділянкою);

 • Майнові спори (стягнення заборгованості, віндикаційні позови, спори по нерухомості);

 • Трудові спори (оскарження незаконного звільнення, перегляд умов праці, стягнення заборгованості по заробітній платі, складання трудових контрактів).

Судовий супровід

Господарських спорів

 • Корпоративні спори (незаконна зміна організаційно-правової форми компанії, перерозподіл частки учасників, оскарження продажу частки в статутному капіталі, відновлення в посаді керівника, спори по цінних паперах емітентів);

 • Договірні спори (спори, пов’язані з невиконанням зобов’язань за договорами поставки/оренди/купівлі – продажу/підряду/комісії);

 • Банкрутство (повний супровід процедури банкрутства, як з боку банкрота, так і з боку кредитора);

 • Нерухомість і будівництво (розірвання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, визнання договорів недійсними, оскарження реєстраційних дій, оскарження нотаріальних дій із стягнення іпотечного майна);

 • Фінансове право (оскарження дій професійних учасників фондового ринку, оскарження дій емітента, робота з борговими інструментами, оскарження сквіз-ауту);

 • Реструктуризація проблемної заборгованості (реструктуризація боргових зобов’язань, викуп боргу, факторинг);

 • Міжнародний комерційний арбітраж (супровід розгляду в комерційному арбітражі, забезпечення визнання рішення арбітражного суду на території держави, де воно буде приведено до виконання);

 • Авторське право та Інтелектуальна власність (спори по об’єктах авторського права, знаки для товарів і послуг, реєстрація торгових марок);

 • Антимонопольне право (захист від недобросовісної конкуренції, отримання дозволів і узгоджень Антимонопольного комітету України,  юридичні висновки з питань застосування антимонопольного законодавства).

Судовий супровід

Адміністративних справ

 • Податкові спори (судове і адміністративне оскарження: наказів про проведення перевірок, результатів податкових перевірок, податкових повідомлень-рішень, присвоєння незаконного статусу підприємству, рішень про анулювання реєстрації платника ПДВ);

 • Митні спори (оскарження завищення митного збору, оскарження неправомірної відмови в прийнятті митної декларації);

 • Оскарження нормативних актів індивідуальної дії;

 • Екологічне право (суперечки про захист довкілля, зупинка проведення будівельних робіт, зупинка/призупинення роботи підприємств у зв’язку з перевищенням рівня допустимих викидів);

 • Користування надрами (отримання дозволів на спеціальне надрокористування, примус  Держгеонадр до проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин через аукціони).

Судовий супровід

Кримінальних справ

 • Здійснення захисту інтересів Клієнта в процесуальному статусі потерпілого, свідка, підозрюваного, звинувачуваного, підсудного або засудженого;

 • Вироблення стратегії захисту, здійснення дій зі збору доказової бази, визначення правової кваліфікації;

 • Участь в слідчих діях на етапі досудового розслідування (обшуки, допити, виїмки, оскарження протиправних дій слідства);

 • Складання і подання процесуальних документів;

 • Оскарження рішень слідчого судді.

Судовий супровід

Справах про адміністративні правопорушення

 • Здійснення захисту інтересів учасників ДТП;

 • Представництво інтересів в суді по адміністративних правопорушеннях (порушення ПДР);

 • Захист посадових осіб, що притягаються до адміністративної відповідальності.